zodpovednaosoba@somi.sk

Prevádzkovateľ:

COOP Jednota Nové Zámky


Adresa: Hlavné námestie 6, Nové Zámky
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov: zodpovedna.osoba@somi.sk