zodpovednaosoba@somi.sk

Prevádzkovateľ:

CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o.


Adresa: Zadarská ulica 2/15090, Banská Bystrica
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@somi.sk