zodpovednaosoba@somi.sk

Prevádzkovateľ:

Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb a.s.


Adresa: Mlynské luhy 19, Bratislava
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@somi.sk