zodpovednaosoba@somi.sk

Prevádzkovateľ:

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave


Adresa: Rázusova 1, Trnava
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov: zodpovednaosoba@somi.sk