zodpovednaosoba@somi.sk

Prevádzkovateľ:

Technické služby mesta Prievidza s.r.o.


Adresa: Košovská 1, Prievidza
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@somi.sk