zodpovednaosoba@somi.sk

Prevádzkovateľ:

Slavia Production Systems, a.s.


Adresa: Dúbravy, Areál PPS 48 , Detva
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov: zodpovednaosoba@somi.sk