zodpovednaosoba@somi.sk

Prevádzkovateľ:

Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede


Adresa: Korzo Bélu Bartóka 788/1, Dunajská Streda
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov: zodpovednaosoba@somi.sk