zodpovednaosoba@somi.sk

Prevádzkovateľ:

Miestna knižnica Petržalka


Adresa: Kutlíkova 17, Bratislava
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@somi.sk