zodpovednaosoba@somi.sk

Prevádzkovateľ:

Záhorská knižnica


Adresa: Vajanského 28, Senica
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@somi.sk