zodpovednaosoba@somi.sk

Prevádzkovateľ:

Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.


Adresa: Tehelná 1152/53, Senica
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@somi.sk