zodpovednaosoba@somi.sk

Prevádzkovateľ:

Remeslo strojal, s.r.o.


Adresa: Priemyselná 12, Žiar nad Hronom
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov: zodpovednaosoba@somi.sk