zodpovednaosoba@somi.sk

Prevádzkovateľ:

Mestská televízia Trnava, s.r.o.


Adresa: Hlavná 1, Trnava
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov: zodpovednaosoba@somi.sk