zodpovednaosoba@somi.sk

Prevádzkovateľ:

SOMI Systems a.s.


Adresa: Lazovná 69, Banská Bystrica
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov: zodpovednaosoba@somi.sk