zodpovednaosoba@somi.sk

Prevádzkovateľ:

SOMI Systems a.s.


Adresa: Lazovná 69, Banská Bystrica
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@somi.sk