zodpovednaosoba@somi.sk

Prevádzkovateľ:

Mesto Považská Bystrica


Adresa: Centrum 2/3, Považská Bystrica
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@somi.sk