zodpovednaosoba@somi.sk

Prevádzkovateľ:

Mesto Štúrovo


Adresa: Námestie slobody 1, Štúrovo
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@somi.sk