zodpovednaosoba@somi.sk

Prevádzkovateľ:

Mesto Brezno


Adresa: Nám. gen.M.R.Štefánika 1/1 , Brezno
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@somi.sk