zodpovednaosoba@somi.sk

Prevádzkovateľ:

Mesto Šamorín


Adresa: Hlavná 37, Šamorín
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@somi.sk