zodpovednaosoba@somi.sk

Prevádzkovateľ:

Mesto Prievidza


Adresa: Námestie slobody 14, Prievidza
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@somi.sk