zodpovednaosoba@somi.sk

Prevádzkovateľ:

Mesto Bojnice


Adresa: Sládkovičova 1 , Bojnice
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov: zodpovednaosoba@somi.sk