zodpovednaosoba@somi.sk

Prevádzkovateľ:

Mesto Šurany


Adresa: Námestie hrdinov č. 1, Šurany
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@somi.sk