zodpovednaosoba@somi.sk

Prevádzkovateľ:

Mesto Piešťany


Adresa: Nám. SNP 3, Piešťany
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@somi.sk