zodpovednaosoba@somi.sk

Prevádzkovateľ:

Mesto Partizánske


Adresa: Námestie SNP 212/4, Partizánske
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@somi.sk