zodpovednaosoba@somi.sk

Prevádzkovateľ:

Mesto Dolný Kubín


Adresa: Hviezdoslavovo nám. 1651/2, Dolný Kubín
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@somi.sk