zodpovednaosoba@somi.sk

Prevádzkovateľ:

Mesto Levice


Adresa: Námestie hrdinov č. 1, Levice
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov: zodpovednaosoba@somi.sk