zodpovednaosoba@somi.sk

Prevádzkovateľ:

Mesto Senica


Adresa: Štefánikova 1408/56, Senica
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@somi.sk