zodpovednaosoba@somi.sk

Prevádzkovateľ:

Mesto Senica


Adresa: Štefánikova 1408/56, Senica
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov: zodpovednaosoba@somi.sk