zodpovednaosoba@somi.sk

Prevádzkovateľ:

Mesto Sereď


Adresa: Námestie republiky č. 1176/10, Sereď
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@somi.sk