zodpovednaosoba@somi.sk

Prevádzkovateľ:

Obec Horné Pršany


Adresa: Horné Pršany 11, Horné Pršany
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@somi.sk