zodpovednaosoba@somi.sk

Prevádzkovateľ:

Obec Iža


Adresa: Ďatelinová 315, Iža
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@somi.sk