zodpovednaosoba@somi.sk

Prevádzkovateľ:

Mestská poliklinika Šurany


Adresa: SNP 2, Šurany
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@somi.sk