zodpovednaosoba@somi.sk

Prevádzkovateľ:

Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo


Adresa: Jesenského 85, Štúrovo
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov: zodpovednaosoba@somi.sk